نحوه برداشت از KuCoin
آموزشها

نحوه برداشت از KuCoin

انصراف چیست برداشت، که به معنای انتقال توکن ها از KuCoin به پلتفرم های دیگر است، به عنوان طرف ارسال کننده - این تراکنش برداشت از KuCoin است در حالی که سپرده ای برای پلتفرم دریافت ...
نحوه سپرده گذاری در KuCoin
آموزشها

نحوه سپرده گذاری در KuCoin

نحوه واریز سکه به KuCoin سپرده: این به معنای انتقال دارایی ها از سایر پلتفرم ها به KuCoin است، به عنوان طرف دریافت کننده - این تراکنش یک سپرده به KuCoin است در حالی که برداشت برای...