Chương trình giới thiệu KuCoin - Tiền thưởng lên đến 20% cho mỗi đơn hàng

Chương trình giới thiệu KuCoin - Tiền thưởng lên đến 20% cho mỗi đơn hàng
 • Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
 • Khuyến mại: 20% tiền thưởng giới thiệu


Chương trình tiền thưởng giới thiệu KuCoin


Mời bạn bè của bạn và nhận phần thưởng giới thiệu!
 • Bạn sẽ nhận được tới 20% tiền thưởng giới thiệu mỗi khi bạn của bạn hoàn thành đơn hàng.
 • Tiền thưởng giới thiệu sẽ có hiệu lực trong một năm.
 • Dễ dàng đổi phần thưởng giới thiệu của bạn với một cú nhấp chuột!
Chương trình giới thiệu KuCoin - Tiền thưởng lên đến 20% cho mỗi đơn hàng


Cách mời bạn bè

 1. Đăng nhập để nhận liên kết lời mời độc quyền của bạn và chia sẻ nó với bạn bè của bạn.
 2. Yêu cầu bạn bè của bạn đăng ký thông qua liên kết mời và hoàn thành đơn đặt hàng trên KuCoin.
 3. Bạn sẽ nhận được tiền thưởng giới thiệu mỗi khi bạn của bạn hoàn thành đơn hàng. Bạn mời càng nhiều bạn bè, bạn càng nhận được nhiều tiền thưởng!


Quy tắc của chương trình tiền thưởng giới thiệu

 1. Người mời sẽ nhận được Tiền thưởng giới thiệu tương ứng từ phí giao dịch, mỗi khi người được mời hoàn thành đơn hàng.
 2. Mỗi lần giới thiệu sẽ có hiệu lực trong một năm bắt đầu từ đơn hàng hoàn thành đầu tiên của bạn bè bạn.
 3. Tiền thưởng giới thiệu = Số tiền giao dịch của người được mời * Tỷ lệ phí giao dịch * Tỷ lệ tiền thưởng giới thiệu dựa trên cấp độ của người được mời.
 4. Tỷ lệ thưởng giới thiệu của người được mời cấp A: 20%
  Tỷ lệ thưởng giới thiệu của người được mời cấp B: 12%
  Tỷ lệ thưởng giới thiệu của người được mời cấp C: 8%
 5. KuCoin sẽ phát hành Tiền thưởng giới thiệu hai giờ một lần.
 6. Tiền thưởng giới thiệu có thể được lưu trong ví của bạn với một cú nhấp chuột đơn giản.
Thank you for rating.